T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
MARDİN / ARTUKLU - 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Duyurular

Ock

Ock

Ara

Kas

Ekm

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

75. YIL CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

 

2018-2019

75.YIL CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

PSİKOSOSYAL

KORUMA VE ÖNLEME

MÜDAHALE

HİZMETLERİ EYLEM PLANI

 

 

      PSİKOEĞİTİM

 

Psikoeğitim; afetler ve kritik olaylar gibi travmatik yaşantılar sonrasında gösterilen tepkiler konularında bilgilendirmek; bu tepkileri normalleştirmek; var olan olumlu baş etme yöntemlerini ortaya çıkarmak ve /veya yeni baş etme yöntemleri geliştirmek amacıyla hazırlanan bir programdır.

 

Psikoeğitim Programının Amaçları;


1. Travmatik Olayların Normal Psikolojik Etkileri Hakkında Öğretmenler, Ana-babalar Ve Çocukları Bilgilendirmek Ve Onların Bu Konuya İlişkin Anlayışlarını Geliştirmek.

2. Çocuklar, anne-babalar ve öğretmenleri bilgilendirerek, kendi tepkilerini anlama ve paylaşma olanağı vermek, tepkilerinin doğal olduğunu göstermek ve normalleştirmek.

3. Okul sistemi ile aileler arasında yaşantıların paylaşılmasını sağlamak, böylece iki sistem arasındaki iletişimi kurmak ve sağlamlaştırmak.


4. Olumlu başa çıkma yöntemlerini vurgulayarak bunların gerektiğinde kullanılmalarını sağlamak.

5. Çocukların tepkilerinin normale dönmesini sağlamaya uygun bir ortam oluşturarak onların öğrenme ve gelişme kapasitelerini arttırmaktır.

 

 

Bu çalışmada rehber öğretmenlerin psikoeğitim kapsamında yapacağı faaliyetler, aşamalar halinde belirtilmiştir.

 

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 75.YIL CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

PSİKOSOSYAL KORUMA VE ÖNLEME MÜDAHALE HİZMETLERİ EYLEM PLANI

 

S. N

Faaliyetin Konusu

 

Tarih

Faaliyeti Yürütecek Görevliler

İşbirliği Yapılacak Kişi Ve Kuruluşlar

1

Eğitim  ortamında bağımlılıkla mücadele  okul komisyonunun kurulması

Ekim 2. Hafta

Okul Yönetimi

 

2

Eğitim  ortamında bağımlılıkla mücadele  okul eylem planının hazırlanması

Ekim 2. Hafta

Okul Komisyonu

 

3

Okul eylem planının okulun internet sitesine konulması

Ekim 2. Hafta

Okul Çalışma Ekibi

İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

4

Okul eylem planı hakkında tüm personelin bilgilendirilmesi

Ekim 2. Hafta

Okul Çalışma Ekibi

İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

5

 Eğitim ortamlarında uyuşturucu kullanımı  ve bağımlılıkla mücadele  2014/20  sayılı genelge doğrultusunda  okul politikasının oluşturulması ve benimsenmesi

Ekim 2. Hafta

Okul Yönetimi Ve Komisyonu

İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

6

Karar verme sürecinde öğrenci aile ve öğretmenlerin tam katılımının sağlanması

Yıl Boyunca

Okul Çalışma Ekibi

İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

7

 Okul giriş çıkışlarının kontrol altına alınması ( okul güvenliğinin sağlanması)

Yıl Boyunca

Okul Yönetimi

Kolluk Kuvvetleri

8

 Öğrenci kişisel bilgi formlarının doldurulup değerlendirilerek okul sınıf ve öğrenci hakkında önemli bilgilerin çıkarılması. Risk altındaki çocukların tespit edilmesi ve yapılacak çalışmalarda göz önünde bulundurulması

Yıl Boyunca

Okul Rehberlik Servisi

Sınıf Öğretmeni

 

9

2014/20 sayılı genelge çerçevesinde  yapılan çalışmalara ait raporun Rehberlik Araştırma Merkezine gönderilmesi

Ocak

Mayıs

Okul Yönetimi

Okul Çalışma Ekibi

 

10

Şiddete tanık olan şiddete maruz kalan öğrencilerin bireysel ve grupla danışma sürecine alınması  ve ailesi ile işbirliği yapılması gerekirse sağlık kurumlarına yönlendirilmesi

Yıl Boyunca

 Okul Rehberlik Servisi

 Sınıf Öğretmeni

 

11

Öğrencilere, arkadaş ilişkileri, etkili reddetme davranışı

‘ Hayır Diyebilme’  akran baskısına karşı koyma konularında eğitimler verilerek yaşam becerilerinin geliştirilmesi

Yıl Boyunca

Okul Çalışma Ekibi  Rehberlik Servisi

Rehberlik Araştırma Merkezi

Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlüğü

İl Emniyet Müdürlüğü

12

Öğrencilerin zararlı alışkanlıklar ve korunma yolları konusunda bilgilendirilmesi

Yıl Boyunca

Okul Çalışma Ekibi  Rehberlik Servisi

 

13

Bağımlılık konusunda dikkat çekmek amacı ile sosyal sportif ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi (  doğa yürüyüşü, afiş broşür tasarımları, slogan yarışmaları)

Yıl Boyunca

Tüm Okul Personeli

 İstekli Öğrenci Ve Veliler

Yeşilay Kulübü

 

14

Stres ve kaygı ile baş etme yolları konulu seminer çalışmasının yapılması

Yıl Boyunca

Okul Rehberlik Servisi

 

15

Öğretmenler tarafından hazırlanan ve eğitim ortamında kullanılan yazılı ve görsel araçlarda sağlığa zararlı maddelerin adı ve resimlerinin bulunmamasının sağlanması

Yıl Boyunca

Okul Yönetimi

 Okul Ekibi,

 

16

 Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerinin marka ya da işaretleri veya bunları çağrıştıracak alametleri ile kıyafet takı ve aksesuarların taşınmasının engellenmesi

Yıl Boyunca

Okul Yönetimi 

 Okul Çalışma Ekibi

Okul Kantin Denetleme Ekibi

 

17

Öğrencilere örnek olmaları bakımından tütün ve tütün ürünlerinin kullanan öğretmen ve yöneticilerin öğrencilerin görebileceği okul çevresi gibi dış alanlarda bu tür ürün kullanmamaları için gerekli tedbirlerin alınması

Yıl Boyunca

Okul Yönetimi

 

18

 Risk grubunda olan öğrenciler tespit edilerek ailesi ile işbirliği yapılması aile işbirliğinin güçlendirilmesi okula devamlarının sağlanması ve okul başarılarının artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması

Yıl Boyunca

Okul Yönetimi 

 Okul Çalışma Ekibi

Rehberlik Servisi

İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

19

Risk altında olan öğrencilerin psikolojik ve tıbbi bilgilerinin kişisel verilerin gizliliği esasına uygun olarak saklı tutulması ve öğrenci aleyhinde kullanılmaması

Yıl Boyunca

Okul Yönetimi

Rehberlik Servisleri

 Sınıf Rehber Öğretmenleri

 

20

Okul kantininde sağlığa zararlı maddeler ve öğrencilerin beslenmesini olumsuz etkileyen yiyeceklerin bulundurulmamasının sağlanması ve satışın engellenmesi açısından denetlenmesi

 

Yıl Boyunca

Okul Kantin Denetleme Ekibi

 

Okul Yönetimi

 

21

Milli eğitim bakanlığı ve iç işleri bakanlığı arasında 20eylül 2007 tarihinde imzalanan okullarda güvenli ortamın sağlanmasın yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasına ilişkin işbirliği protokolü çerçevesinde okul irtibat görevlileri ile işbirliğinin sağlanması

Yıl Boyunca

Okul Yönetimi

Emniyet Müdürlüğü

22

 Okulun güvenliğini artıracak tedbirlerin alınması

Yıl Boyunca

Okul Yönetimi

Kolluk Kuvvetleri

23

Öğrencilerin ders dışı zamanlarının spor sanat kültür izcilik ve sosyal sorumluluk projeleri doğayı koruma  ve geliştirme etkinlikleri  gibi faaliyetlerle yaralı bir biçimde değerlendirmeleri için okulların bölgesindeki  tüm tesis araç ve gereçlerden ortaklaşa yararlanmasına yönelik tedbirlerin alınması

Yıl Boyunca

Okul Yönetimi

Spor Kulübü

Gezi Gözlem İnceleme Kulübü

Gençlik Merkezi

Yeşilay, Türkiye İzcilik Federasyonu, Yerel Yönetimler Ve Sivil Toplum Kuruluşları

24

 Arkadaşlarına iyi örnek olan  ve sosyal etkinliklerde başarılı olan öğrencilerin ödüllendirilmesi

Yıl Boyunca

Okul Yönetimi

 İl İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

25

Eylem planındaki etkinliklere daha öğrencinin  katılımının sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınması

Yıl Boyunca

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;

NO

 

 

 

ETKİNLİĞİN TÜRÜ

ETKİNLİĞİN KONUSU

ETKİNLİĞİN AMACI

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM -KİŞİLER

SORUMLU KİŞİ-KURUM

ÇALIŞMA TARİHİ

AÇIKLAMALAR

1

Psikososyal Koruma Önleme ve Müdahale Hizmetleri Okul Ekibinin oluşturulması.

 

Ekip oluşturulması

Psikososyal çalışmaların planlanması ve yürütülmesi.

 

Okul idaresi

Rehberlik servisi

 

 

 

 

Okul Müdürlüğü

EYLÜL AYI İLK HAFTASI

Psikososyal Koruma Önleme ve Müdahale Ekip üyeleri

  • Okul Müdürü,
  • Müdür Yardımcısı,
  • Psikolojik  Danışman /RehberÖğretmen
  • Öğretmen Temsilcisi,
  • Veli Temsilcisi,
  • Öğrenci Temsilcisi

 

2

Okul Psikososyal Koruma Önleme ve Müdahale Hizmetleri toplantısı

Yıl içersisinde yürütülecek çalışmaların planlanması

Yıl içi çalışmalarda yapılacak işler ve görev paylaşımı

 

Okul Psikosoyal Koruma Önleme ve Müdahale Ekibi üyeleri

 

 

 

 

Okul Müdürlüğü

 

EYLÜL İLK HAFTASI

 

Okul Psikolojik danışmanının olmadığı durumda Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nden görevlendirilen bir psikolojik danışman toplantıya katılabilir.

3

Okul eylem planının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne  gönderilmesi

 

Planın ilgili birime ulaştırılması

 

İşbirliği

 

Okul idaresi

İlçe MEM

(İlçe Psikososyal Müdahale Hizmetleri Ekibi)

 

 

 

Okul Müdürlüğü

 

EYLÜL  AYI 2.HAFTASI

 

 

4

Okuldaki risk faktörlerinin ve risk altındaki öğrencilerin belirlenmesi

 

Risklerin belirlenmesi

Risklerin belirlenerek önlem alınması

Okul İdaresi

Rehberlik servisi

RAM

Emniyet Çocuk Şube

SHAÇEK

İl –İlçe sağlık Müdürlüğü

 

 

Okul Müdürlüğü

Rehberlik servisi

 

EYLÜL-HAZİRAN

Anket, görüşmeler, incelemeler  vb. yöntemler kullanılır.

Şiddet eylem planı doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirilir.

 

5

Okul ortamında öğrencilerin travmatik yaşantılara maruz  kalmamaları için her türlü tedbirin alınması.

Psikososyal  sorunlar ve fiziksel ortamdan kaynaklanabilecek  yaşantılara karşı önlemler alınması

Sağlıklı ve güvenli yaşam

Okul idaresi

Rehberlik servisi

İl-İlçe MEM

RAM

Emniyet Müdürlüğü

SHAÇEK

Üniversiteler

 

 

Okul Müdürlüğü

Rehberlik servisi

 

EYLÜL-HAZİRAN

-İl ve okul şiddet eylem planı kapsamında gerekli çalışmaların yürütülmesi.

-İhmal, istismar konularında bilgilendirme çalışmaları yapılması.

-Eğitim almış psikolojik danışmanlar tarafından psikoeğitim programının uygulanması.

- Eğitim almış psikolojik danışmanların madde bağımlılığı ile ilgili eğitim çalışmalarının yapılması

-Öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerin yürütülmesi.(İletişim becerileri, öfke kontrolu, çatışma çözme becerileri, akran baskısı ve zorbalık vb)

-Risk etmenleri, dış tehditler ve korunma yolları hakkında bilgilendirme çalışmalarının yapılması.

-Çocuk hakları konusunda öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesi.

-7-19 yaş Aile Eğitimi, Anne-Baba destek programları yapılması

-Tatbikatlar(Sivil savunma çalışmaları)

-Okulun fiziki ortamından kaynaklanabilecek risklerin önlenmesi

6

Kriz yaşantılarına müdahale çalışmaları

Müdahale hizmetleri

Krize uygun müdahale çalışmalarının gerçekleştirilmesi, Okul Müdahale ekibince müdahale edilemeyen yaşantıların ilçe ekibine bildirilmesi.

Okul idaresi

Rehberlik servisi

İl-İlçe MEM

RAM

İl Sağlık Müdürlüğü

Emniyet Müdürlüğü

 

 

 

Okul Müdürlüğü

Rehberlik servisi

 

EYLÜL-HAZİRAN

Okul psikososyal koruma, önleme ve müdahale ekibince müdahale edilemeyen travmatik yaşantıların ”gizlilik ilkesi” dikkate alınarak ilçe Psikososyal Koruma Önleme ve Müdahale Ekibine bildirilmesi.

 

7

 Psikososyal müdahale hizmetlerinin değerlendirilmesi için toplantı yapılması.

 

Yıl sonu raporunun hazırlanması

Yıl sonu değerlendirme raporunun ilçe MEM’ne gönderilmesi, gelecek yılın çalışmaları için önerilerin alınması.

 

 

Okul Psikosoyal Koruma Önleme ve Müdahale Ekibi üyeleri

 

 

 

 

Okul Müdürlüğü

HAZİRAN AYI İLK HAFTASI

 

 

Haziran ayı ilk haftası değerlendirme raporunun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne  gönderilmesi

 

                     

 

DÜZEYLER

(*) 1. düzey kabul edilen olaylar; akran zorbalığı, okul içi sürtüşme ve gerginlikler gibi.

©       Okul Psikososyal Koruma, Önleme ve Müdahale Ekibi 1. düzey (*) olaylara müdahale eder, ancak başa çıkılamayan durumları İlçe Psikososyal, Koruma Önleme ve Müdahale Ekibi’ne bildirir.

(**) 2. düzey kabul edilen olaylar; yaralanmalar, taciz girişimleri, istismar, intihar girişimleri, geniş çaplı kavga ve gerginlikler gibi.

(***) 3. düzey kabul edilen olaylar; deprem gibi toplum genelini etkileyen olaylar, intihar, taciz, ölümle sonuçlanan şiddet eylemleri gibi.

(****) 4. düzey kabul edilen olaylar; akıl hastalıkları, organize suçlar gibi ileri düzeydeki adli ve klinik olaylar

©       2.(**) 3.(***) ve 4.(****) düzey olaylarda İlçe ve il  Psikososyal Koruma, Önleme ve Müdahale Ekibi ile işbirliği yapar.

Okul Psikososyal Koruma ve Önleme Müdahale Ekibi ACİL Müdahale çalışmalarını her durumda  yapar.

May

May

Mrt

İOKBS BAŞVURULARI

Haz

Hemşirelik staj formaları beyaz üst , lacivert alt forma olarak geçen yılki staj forması aynen devam edecektir.